Privatumo politika

Bendra informacija

V. Naudžiūno įmonė gerbia savo Lankytojų ir Pirkėjų privatumą, todėl garantuoju, kad šioje internetinėje parduotuvėje Jūsų pateikta informacija naudojama ir laikoma saugiai.
Prieš darydami užsakymą perskaitykite šias taisykles, kad vėliau nekiltų nesusipratimų.
V. Naudžiūno įmonė pasilieka teisę bet kuriuo metu šias Taisykles keisti, todėl kaskart naudodamiesi šiuo tinklapiu turite iš naujo jas perskaityti.
Naudodamiesi šios elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis Jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šių Taisyklių.

Renkama informacija

Informacija - Jūsų vardas, pavardė, el. paštas, telefono Nr., pristatymo adresas - reikalingi užsakymui įvykdyti arba prekei grąžinti, PVM sąskaitai išrašyti.
Ši informacija tretiesiems asmenims neteikiama.
Visa asmeninė Pirkėjo informacija tvarkoma remiantis galiojančiais įstatymais ir teisės aktais.

Duomenų apsauga

V. Naudžiūno įmonė elektroninė parduotuvė stengiasi, kad Jūsų pateikti asmeniniai duomenys būtų saugūs.
V. Naudžiūno įmonė visada stengiasi apsaugoti informaciją nuo neteisėtos prieigos, neteisėto jos pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo.
Niekada neprašome elektroniniuose laiškuose nurodyti slaptažodžio.
Pirkėjas atsakingas už savo sąskaitos informacijos ir slaptažodžio slaptumą.
Visi kiti Jūsų asmeniniai duomenys yra saugomi, mes imamės atitinkamų fizinių, elektroninių ir valdymo priemonių apsaugoti renkamai informacijai.

Privatumo politikos pakeitimai

V. Naudžiūno įmonė turi teisę keisti šią privatumo politiką.
Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi.
Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu.
Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.